Mide balonu ya da intragastrik balon uygulanması kolay ve diğer obezite cerrahisi prosedürlerine göre komplikasyon gelişmesi riski çok daha az olan bir prosedürdür. Sağladığı avantajlar nedeniyle mide balonu sıklıkla uygulanmakta buna bağlı olarak mide balonu fiyatları sıklıkla araştırılmaktadır.

Mide balonu fiyatları uygulamanın yapılacağı kliniğin fiyat politikasına, doktorun deneyimine ve kullanılacak mide balonunun sıvı ya da havalı mide balonu olmasına göre değişebilir. Diğer yandan Elipse mide balonu, Medsil mide balonu, Spatz mide balonu ve Orbera mide balonu kullanımına bağlı olarak fiyat farklılıkları doğabilir. Diğer yandan yurt dışında yapılan uygulamalara göre Türkiye’de mide balonu daha ucuzdur.

Mide Balonu Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Mide balonları ortalama 6 ila 12 ay süreyle midenin içerisinde kalır. Mide balonunun ayarlanabilir olması fiyat değişikliklerine neden olan bir etkendir. Hastaya mide balonu prosedürü uygulanması konusunda herhangi bir engel olmadığının tespit edilmesi durumunda hangi mide balonunun kullanılacağı belirlenir. Mide balonunun tipinin belirlenmesinin ardından mide balonu uygulamasının maliyeti hesaplanabilir.

Mide balonu fiyatı ne kadar sorusuna standart bir cevap verilememesinin nedeni fiyatı belirlerken değerlendirilen unsurların değişkenliğidir. Uygulamayı gerçekleştiren hekimin ve uygulamanın yapıldığı kliniğin fiyat politikası mide balonu fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan temel unsurlardandır.

Mide Balonu Zayıflatır mı?

Mide balonu klinik olarak hastanın midesinin iç hacminin azalmasını sağladığı için kilo verme konusunda doğrudan etkili bir yöntem olarak kabul edilir. Mide balonu prosedüründen sonra elde edilecek kilo kaybı kişi özelinde mevcut kiloya göre değişiklik gösterebilse de ortalama 15 ila 20 kilo kaybetmek mümkündür. Ancak belirttiğimiz üzere mide balonu prosedüründen sonra yaşanacak kilo kaybını kesin bir rakam olarak ifade etmek mümkün değildir.

Mide balonu takılan hastalarda kilo kaybı yaşanıyor olmakla birlikte bu süreçte bilinçli bir yaklaşım sergilenmesi çok önemlidir. Hastalar gerekli yaşam tarzı alışkanlıklarını edinmelidir. Bu sayede hedeflenen kilo kaybının yaşanması ve verilen kiloların korunması mümkün olmaktadır.

Mide balonu uygulamasından sonraki birkaç gün boyunca mide spazmı, bulantı ve kusma gibi sorunlar yaşanması söz konusu olabilir. Travma durumları haricinde mide balonu çıkarılana kadar hastanın midesinde bütünlüğünün bozulması söz konusu olmaz. Diğer yandan içi hava ya da suyla dolu olan balonun içeriğinin sızması riski %1’den daha düşüktür.

Gastrit ve hazımsızlık gibi yan etkilerin etki oranları düşüktür. Balon çıkarılırken yutağın tahriş olması nadir görülen bir yan etki olarak karşımıza çıkabilir. Bahsi geçen etkiler düşük ve orta şiddetli etkiler olup mide balonu vakalarının çok azında komplikasyon görüldüğü bilinmektedir.

Mide Balonunun Avantajları Nelerdir?

Mide balonu uygulaması sırasında hastaya herhangi bir kesi yapılması söz konusu değildir. Düşük dozlu sedasyon anestezisi altında endoskopik olarak yapılan işlem ortalama 15 ila 20 dakika içinde tamamlanır. Elipse yutulabilir mide balonu kullanıldığı durumlarda herhangi bir anestezi uygulanması gerekmeden hastanın mide balonunu yutmasıyla prosedür tamamlanır.

Mide balonu uygulamasından sonra hastalar ortalama birkaç saat müşahade altında tutulur. Herhangi bir sorun gözlemlenmemesi halinde hasta taburcu edilir. Mide balonu prosedüründen sonra hastaların bir nekahat dönemine ihtiyacı yoktur. Birkaç gün hafif mide yangısı görülebilse de bu durum kendiliğinden düzelir.

Mide balonu ortalama 6 ila 12 ay arasında değişen sürelerde midede kalsa da isteğe bağlı endoskopik yöntem kullanılarak çıkarılabilir. Bu prosedürün kişinin sağlığına olumsuz bir yan etkisi yoktur. Mide balonu kolay uygulanabilir bir prosedür olduğu ve herhangi bir komplikasyonu bulunmadığı gibi ekonomik bir uygulama olması nedeniyle uygulanması sıklıla tercih edilen prosedürlerdendir.

Mide Balonu Kimlere Uygulanabilir?

Mide balonu prosedürünün uygunluk kararı her hasta özelinde yapılan değerlendirmelerden sonra verilir. Genellikle 18 ila 65 yaş arasındaki hastalara mide balonu prosedürü uygulansa da yalnızca uygun yaş aralığı içinde olmak kişinin mide balonu prosedürü için uygun aday olduğu anlamına gelmez.

Aktif ülser ya da gastrit öyküsü olan hastalara mide balonu uygulanamaz. Reflü, mide fıtığı ve benzeri sağlık sorunları bulunan hastalar özelinde yapılan değerlendirmeler sonrası mide balonu prosedürünün uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir.

Süper obez olarak nitelendirilen gruba dahil olan hastaların, mide balonu uygulaması yapılmadan önce belirli bir süre diyet uygulamaları gerekebilir. Bazı durumlarda mide balonu uygulamasının risk doğurabileceği tespit edilirse mide balonu uygulamasının yapılmaması ya da ertelenmesi söz konusu olabilir.

Mide balonu taktırmayı düşünen kişiler güvenli bir prosedür yaşamak için öncelikle bu alanda yeterli deneyime ve uzmanlığa sahip olan klinikler ve doktorlar ile iletişime geçmelidirler. Bu aşamadan sonra hasta özelinde gerekli değerlendirmeler yapılır. Hastanın obezite cerrahisi ve mide balonu prosedürün uygun olup olmadığı belirlenir. Mide balonu uygulamasına uygun bulunan hastalarda Elipse yutulabilir mide balonu mu endoskopik yöntemle yerleştirilecek mide balonu mu kullanılacağı belirlenir. Hasta özelinde belirlenen prosedür uzman deneyimli bir doktor tarafından uygulandığı takdirde herhangi bir riski yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir