OBEZİTE CERRAHİSİ

Şeker Ameliyatı

Şeker Ameliyatı Nedir?

Şeker ameliyatının diğer adı da Transit Bipartisyon ameliyatıdır. Metabolik cerrahi olarak da geçen bu cerrahi operasyonun hedefi ise hastanın diyabet hastalığının büyük oranda düzelmesidir. Şeker ameliyatı çok fazla kiloları olmayan ve tip 2 diyabet hastalığını yaşayan hastalara yapılabilmektedir. Şeker tanısı konan bir hasta şeker ameliyatını ne kadar kısa sürede yaptırırsa o kadar etkili olmaktadır. Uzun yıllar şeker hastalığı çeken hastaların şeker ameliyatı sonrasında da düzelme şansı vardır lakin ne kadar erken ameliyat olursa o denli başarı sağlanabilmektedir. Şeker ameliyatını olabilmek için Tip 2 diyabet hastası olmak şarttır. Bu ameliyat tip 1 ve diğer şeker çeşitlerinde etkili değildir. Vücut kitle indeksi 30’u aşkın bireylere yapılamamaktadır. Bu nedenle bu cerrahi girişime katılabilmek için vücut kitle indeksi sonucunuz en az 20 en fazla 30 olmalıdır. Çok zayıf ve çok kilolu diyabet hastaları uygun değildir. Şeker ameliyatının, şeker hastalığını düzeltici ve şeker hastalığından kaynaklı ek problem – riskleri indirgeyici özelliği mevcut olup toplam başarı oranı %95’e kadar ulaşabilmektedir. Kısacası şeker ameliyatı olan tip 2 diyabet hastası, diyabet hastalığının %95’e varan oranlarda düzelmesini sağlayabilmektedir.

İçindekiler

Şeker Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Şeker ameliyatı yapılacak hastaya önce anestezik ilaçlar eşliğinde sedasyon etkili ilaçlar da verilerek ameliyat esnasında ve sonrasındaki birkaç saat içerisinde olası tüm acıları çekmemesi sağlanır. Ardından karın bölgesine toplam beş adet kesik atılmaktadır. Bu kesiklerden gerekli endoskopik kamera ve diğer aletler indirilerek operasyon yürütülmektedir. Kesiklerin boyutları da farklıdır. En az 0,5 mm olan kesiklerin yanı sıra kesilen mide parçasını vb çıkarmak gibi amaçlara hizmet etmek üzere 2 cm’ye kadar boyutlara ulaşan kesikler de mevcuttur. Laparoskopik yani kapalı ameliyat yöntemi olarak da adlandırılan bu ameliyat esnasında tüm karın bölgesini kesmeye yani açık ameliyat yapmaya lüzum yoktur. Kapalı ameliyat olduğu için ameliyat sonrasında iyileşme oldukça hızlı gerçekleşir ve minimum oranlarda ameliyat izi kalır.

 

Şeker ameliyatı esnasında kesikler atıldıktan sonra işlem karın boşluğunun karbondioksit kullanılarak şişirilmesiyle ana aşamaya hazırlık gerçekleştirilir. Midenin çıkış alanından ortalama 6 cm uzaklıktan başlanmak kaydı ile midenin yaklaşık %70’lik kısmı kesilerek vücut dışına alınır. Midenin dikine kesildiği bu yöntem biraz da tüp mide ameliyatına benzemektedir. Ardından ince bağırsak ile kalın bağırsağın birleşim noktasından başlayarak geriye doğru ilerlenerek 1 metrelik bağırsak ölçüsü işaretlenir. Bu işaretlenen alandan itibaren de 1,5 metrelik bağırsak parçası işaretlenir. Toplamda 2,5 metrelik bağırsak iki ayrı parçaya ayrıştırılır. Ayrıştırılan ve alt tarafta kalan ince bağırsağın uç kısmı ile kesilen midenin çıkış alanı birleştirilerek bağlantısı tamamlanır. 2,5 metreden sonra kesilen bağırsağın uç kısmı ise diğer bağırsak ucuna iliştirilerek bağlantısı yapılır.

 

Bu şekilde ameliyat sonlanmış olur. Bu ameliyat sayesinde tüketilen besinler iki ayrı kanal kullanarak bağırsaklara ulaşmaktadır. İlk yol normal yol iken diğer yol ise cerrahi girişimle açılan yoldur. Tüketilen besinlerin 3/1’lik bölümü normal kanaldan, kalan 3/2’lik bölümü ise yeni yoldan bağırsaklara geçecektir. 2,5 metrelik işlem gören kanalda GLP-1 hormonu salgılanmaktadır. Bu hormonda insülin salgılanmasını tetiklemektedir. Böylece insülin üretimi aktive edilmekte ve şeker hastalığı ile mücadele başlatılmıştır. Uzun vadede şeker hastalığının %95’e varan oranda düzeltilmesi gerçekleştirilecektir. Kısa vadede ise hızla şeker seviyelerinizin dengelendiğini görecek ve hissedeceksiniz.

KALİTE BELGELERİMİZ